Theses 

Comparison of the Impact of Contemporary Financial Crisis on the Economy of the United States of America and China – Luomai Wang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Luomai Wang

Diplomová práce

Comparison of the Impact of Contemporary Financial Crisis on the Economy of the United States of America and China

Comparison of the Impact of Contemporary Financial Crisis on the Economy of the United States of America and China

Anotace: The global financial crisis of 2007-2008 was one of the biggest financial crisis in recent years. In this thesis, we focus on this global financial crisis and comparison of its impact on two countries, U.S. and China. The main objective of this thesis is to find similarities and differences between U.S and China during the financial crisis and compare impacts of financial crisis on macroeconomic situations and financial markets of U.S and China. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is the introduction which introduces the main goal of this thesis and research directions of this topic. In the second chapter, we focus on characteristic of financial crisis. The present situation of financial crisis in worldwide and main reasons of financial crisis in general is introduced in this chapter. In the third chapter, we focus on impact of financial crisis on macroeconomic situations of U.S. and China. The economic situation, basic indicators and solutions of both countries are compared. The fourth chapter is focused on impact of financial crisis on financial markets of China and U.S. We mainly analyze the impact on stock markets and real estate markets of these two countries and relationship between stock markets of these two countries. The fifth chapter is the conclusion. In this part we conclude the results of previous analysis and get the final conclusion of comparison of the impact of contemporary financial crisis on the economy of the U.S. and China.

Abstract: The global financial crisis of 2007-2008 was one of the biggest financial crisis in recent years. In this thesis, we focus on this global financial crisis and comparison of its impact on two countries, U.S. and China. The main objective of this thesis is to find similarities and differences between U.S and China during the financial crisis and compare impacts of financial crisis on macroeconomic situations and financial markets of U.S and China. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is the introduction which introduces the main goal of this thesis and research directions of this topic. In the second chapter, we focus on characteristic of financial crisis. The present situation of financial crisis in worldwide and main reasons of financial crisis in general is introduced in this chapter. In the third chapter, we focus on impact of financial crisis on macroeconomic situations of U.S. and China. The economic situation, basic indicators and solutions of both countries are compared. The fourth chapter is focused on impact of financial crisis on financial markets of China and U.S. We mainly analyze the impact on stock markets and real estate markets of these two countries and relationship between stock markets of these two countries. The fifth chapter is the conclusion. In this part we conclude the results of previous analysis and get the final conclusion of comparison of the impact of contemporary financial crisis on the economy of the U.S. and China.

Klíčová slova: Financial crisis, macroeconomics situations, financial market, main cause of financial crisis, countries's solutions

Keywords: Financial crisis, macroeconomics situations, financial market, main cause of financial crisis, countries's solutions

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Tomáš Wroblowský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:50, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz