Bc. Viliam Lábsky

Master's thesis

Koordinace páteřních linek veřejné hromadné dopravy modelem matematického programování

Coordination of backbone public transport lines in the way of mathematical programming model.
Abstract:
Práce se zabývá formulací optimalizačního modelu na bázi matematického programování pro časovou koordinaci spojů páteřních linek v systému veřejné hromadné dopravy. V první části se práce věnuje analýze možností pro hodnocení, navrhování a zkvalitňování jízdních řádů. Ve druhé části je provedena formulace modelu (metody). Část třetí je pak věnována aplikaci modelu v reálném dopravním systému (MHD Pardubice …more
Abstract:
This thesis deals with the formulation of optimization mathematical programming model for time coordination of backbone lines in public transport. The first part analyses the possibilities of evaluation, design and improvement of timetables. Formulation of the model and method is done in the second part. The third part is devoted to the application of model in real transport system and presents a proposal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lábsky, Viliam. Koordinace páteřních linek veřejné hromadné dopravy modelem matematického programování. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera