Daniel Ondráček

Bakalářská práce

Individuální automobilová doprava versus veřejná hromadná doprava v Pardubicích

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá chováním cestujících v dopravním systému. Zaměřuje se na využívání individuální automobilové dopravy versus využívání veřejné hromadné dopravy. Práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku, na kterou navazuje analytická část práce, jenž obsahuje dotazníkové šetření s cílem zjistit klíčové faktory ovlivňující chování cestujících při volbě mezi individuální automobilovou …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals on the passenger behavior in transport system. It focuses on individual car use versus public transport use. Work contains a theoretical basis for the issue which is continued by analytical part of the work which includes questionnaire survey to identify factors that affects passenger behavior when choosing between individual car use and public transport use. The last part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondráček, Daniel. Individuální automobilová doprava versus veřejná hromadná doprava v Pardubicích . Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera