Lenka KLIMEŠOVÁ

Diplomová práce

Programy politických stran a sociální otázka v letech 1945 - 1948

Programs of political parties and the social issues during the years 1945 ? 1948
Anotace:
Cílem diplomové práce je přehledný výklad činnosti českých politických stran a jejich politické programy a sociální otázka v nich obsažená v letech 1945-1948. Práce chce přiblížit problematiku poválečné obnovy s důrazem na vývoj a činnost českých politických stran a nastínit, jakým způsobem se odrážela sociální politika v jejich programech v letech 1945 až 1948. První část práce se zabývá programem …více
Abstract:
The aim of this thesis is a clear interpretation of the work of Czech political parties and their political programs and social issues in them during the years 1945 ? 1948. This thesis wants to focus the issue of post-war reconstruction with emphasis on the development and activities of Czech political parties and outline how they reflect social policy in their programs in the years 1945 ? 1948. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMEŠOVÁ, Lenka. Programy politických stran a sociální otázka v letech 1945 - 1948. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ ČJ-ZSV