Bc. Kryštof Křejpský

Bakalářská práce

Komunistická strana Československa na Žďársku v letech 1951-1956

The Communist Party of Czechoslovakia in the Žďár and Sázavou region in the years 1951-195
Anotace:
Práce se pokouší analyzovat fungování Komunistické strany Československa na úrovni okresu Žďár nad Sázavou a zachytit reakce místních straníků na důležité politické milníky v průběhu 50. let 20. století, specificky na vnitrostranické politické procesy, měnovou reformu v roce 1953 nebo na odhalení Stalinových zločinů Nikitou S. Chruščovem a následné zahájení procesu destalinizace. Kromě samotného popisu …více
Abstract:
This thesis attempts to analyse the functioning of the Communist Party of Czechoslovakia at the level of the Žďár nad Sázavou administrative district, and to capture the reactions of local party members to important political milestones of the 1950s, such as the intra-party show trials, the 1953 currency reform, or the revelation of Stalin's crimes by N. S. Khrushchev and the beginning of the destalinization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2024
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historie / Historie