Ing. Veronika Pospíšilová

Diplomová práce

Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky.

Mortgage crisis in the US. The causes, process, consequences.
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky.“ je analýza příčin americké hypoteční krize, její průběh a dopady na ekonomiku USA, zemí Evropské unie a České republiky. Samotná práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První z nich obsahuje teoretická východiska hypotečního trhu. Kapitola druhá je zaměřena na nalezení hlavních příčin hypoteční krize v USA. V kapitole třetí …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Mortgage crisis in the US. The causes, process, consequences.” is analysis of causes of U.S. mortgage crisis, its progress and impact on U.S., EU and Czech Republic economy. The thesis is divided into four main chapters. The first of them contains theoretical frame for mortgage market. Second is aimed to find principal causes of mortgage crisis in the U.S. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta