Bc. Věra Doubravská

Diplomová práce

Hypotéční financování nemovistostí v ČR a dopad americké hypotéční krize na hypotéční trh v ČR a v některých zemích EU

Real estate mortgage funding in CZ and influence of US mortgage recession upon real estate trade in CZ and some EU countries
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku financování nemovitostí v ČR v návaznosti na průběh americké hypoteční krize. Tato krize začala nejprve jako lokální hypoteční krize a postupně se projevila v globálním měřítku. Práce popisuje průběh krize a důležité okamžiky při řešení nové rovnováhy na hypotečním trhu. Teoretická část je zaměřena na způsoby financování nemovitostí. Praktická část popisuje …více
Abstract:
The diploma work is aimed on problems of real estates financing in the CR and the progress of American mortgage crisis. The crisis started as a local mortgage crisis and then developed in global scale. The diploma work describes the process of the crisis and the important moments in solution of new balance in mortgage market. The theory is targeted on ways of financing of real estates. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Šulc, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní