Bc. Daniel Pazderník

Bakalářská práce

Dotrénování neuronové sítě

Training neural network
Anotace:
Tato práce se zabývá konvolučními neuronovými sítěmi. Cílem této práce je provést sadu tréninků nad postupně se rozšiřujícím setem trénovacích obrázků a ukázat úspěšnost klasifikace těchto testů. V teoretické části popisuje neuron a neuronovou síť. Dále popisuje konvoluční neuronovou síť a metodu učení zvanou zpětné šíření. Na teorii konvolučních neuronových sítí navazuje popsání architektury sítě …více
Abstract:
This thesis concerns with convolutional neural networks. The aim of this work is to perform a set of training sessions over gradually expanding set of training pictures and shows success of the classification of these tests. The theoretical part describes the neuron and the neural network. It also describes a convolutional neural network and a learning method called backpropagation. The theory of convolutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Přemysl Čech

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní