Michaela Říhová

Bachelor's thesis

Jak využít znalosti angličtiny při výuce španělštiny (Španělština jako 2. cizí jazyk po angličtině)

How use knowleadge of English in teaching Spanish (Spanish as a second foreign language after English)
Anotácia:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak pomůže znalost anglického jazyka při výuce španělského jazyka. V první části této práce bude zmíněno, které materiály byly použity v minulosti pro výuku cizích jazyků a které se používají v současnosti v České republice. Mimo jiné zde také bude vysvětlen koncept mnohojazyčnosti. Další část této bakalářské práce bude založena na znalosti slovní zásoby …viac
Abstract:
The main aim of this final thesis is to ascertain how the knowledge of English could help to teach Spanish. The first part mentions which documents were used for teaching of foreign languages in the past and which documents are used in the Czech Republic at the present. Besides other things, the multilingual concept is explained. The other part of the thesis is based on the knowledge of vocabulary …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Iva Novotná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Říhová, Michaela. Jak využít znalosti angličtiny při výuce španělštiny (Španělština jako 2. cizí jazyk po angličtině). Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Science, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Pedagogy / AJ-SJ