Bc. Monika Palánová

Diplomová práce

Návaznost výuky anglického jazyka z mateřských škol do škol základních - výuka slovní zásoby

The transition from preschool to primary ELT- teaching vocabulary
Anotace:
Diplomová práce „Transition from Preschool to Primary ELT-Teaching Vocabulary” se zabývá problematikou návaznosti mezi výukou anglického jazyka v předškolních zařízeních a výukou anglického jazyka na základních školách v České republice. Teoretická část zahrnuje charakteristiku dětí předškolního a mladšího školního věku s důrazem na vývoj řeči. Dále je představen systém vzdělávání v České republice …více
Abstract:
This master thesis “Transition from Preschool to Primary ELT-Teaching Vocabulary” deals with the issue of transition and continuity between the English language teaching in preschool facilities and primary schools in the Czech Republic. The characteristics of very young learners and young learners is being included in the theoretical part with the emphasis on the speech development. Also, the system …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta