Barbora ŠTRÉBLOVÁ

Bakalářská práce

Percepce sexuality z pohledu ženy v období těhotenství a šestinedělí

Perception of sexuality from the perspective of women during pregnancy and the puerperium
Anotace:
Teoretická část se skládá z dostupných odborných informací z oblasti sexuality a porodnictví, které byly shrnuty a zpracovány. Tato práce se zabývá tématem sexuologie a také historií české a zahraniční sexuologie. Důraz je kladen zejména na fyziologické, anatomické a psychické změny, které se v průběhu těhotenství a šestinedělí objevují a ovlivňují vnímání sexuality. Stěžejním tématem práce je popis …více
Abstract:
The theoretical part consists of available professional information in the field of sexuality and obstetrics, which has been summarized and elaborated. In this thesis I deal with the topic of sexology and also the history of Czech and foreign sexology. The emphasis is mainly on the physiological, anatomical and psychological changes that occur during pregnancy and puerperium, which affect the perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Abrahamová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTRÉBLOVÁ, Barbora. Percepce sexuality z pohledu ženy v období těhotenství a šestinedělí. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka