Lukáš Horák

Bachelor's thesis

Použití OPC serveru v aplikaci PROMOTICu

Using of OPC server at PROMOTIC application
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá použitím OPC rozhranní pro komunikaci se zařízením NI USB 6009 a zpracováním vyměněných dat na straně klienta. Primárním cílem práce je ukázat univerzálnost OPC komunikace, pomocí jeho standardizovaných rozhraní, mezi vybranými typy zařízení. Teoretická část obsahuje popis základních prvků a historii vývoje celého standardu. Praktická část obsahuje konkrétní ukázku zapojení …more
Abstract:
This bachelor paper is concerned with the use of OPC interface for communication with NI USB 6009 device and processing of exchanged data on the client side. The goal of the paper is to demonstrate OPC communication universality, using the standardized interfaces, between the selected types of devices. The theoretical part contains the basic elements description and history of the whole standard development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. František Dušek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horák, Lukáš. Použití OPC serveru v aplikaci PROMOTICu. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky