Theses 

Analýza systému hodnocení zaměstnanců u vybrané organizace – Bc. Adam Vaško

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Adam Vaško

Diplomová práce

Analýza systému hodnocení zaměstnanců u vybrané organizace

Analysis of employees evaluation system in a selected organization

Anotace: Předmětem diplomové práce „Analýza systému hodnocení zaměstnanců u vybrané organizace“ je analýza stávajícího stavu systému hodnocení a odměňování v podniku Kunvaldská a.s. – divize Pérovna. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou objasněna teoretická východiska systému hodnocení, odměňování a pracovní motivace. Druhá část je věnována samotné analýze současného stavu a analýze pracovní motivace zaměstnanců. Na základě výsledků výzkumu a teoretických konceptů formuluji řešení, která by měla pomoci podniku zefektivnit současný systém hodnocení a odměňování.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Analysis of employees evaluation system in a selected organization” is to analyse current status of evaluation system and remuneration system in company Kunvaldská a.s. – division Pérovna. The thesis is divided in theoretical and practical part. In the theoretical part there is clarified the theoretical basis of both evaluation and remuneration systems and work motivation. The latter part is dedicated to the analysis of current status an analysis of work motivation of employees. Based on the results of the research and theoretical concepts I formulate solutions that should help the company to improve the current system of evaluation and remuneration and make it more effective.

Klíčová slova: Řízení výkonu, hodnocení zaměstnanců, odměňování, pracovní motivace, zaměstnanec, podnik, Performance management, appraisal system, remuneration, work motivation, employee, enterprise

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz