Jindra Bruderová

Diplomová práce

Performance management v organizaci

Performance management in an organization
Anotace:
Cílem této práce je vymezení základních pojmů a metod performance managementu. Teoretická část se zaměřuje na základní principy, fáze vlastního procesu, metody hodnocení a možné chyby v posuzování pracovního výkonu zaměstnanců. Součástí práce je i analýza performance managementu ve společnosti Tesco Stores a.s., charakteristika jednotlivých fází a procesů probíhajících uvnitř organizace. Praktická …více
Abstract:
This thesis target is to clarify the conception of performance management, its basic principles, phases of the process, methods of employees´ ratings and possible mistakes in the evaluation. The work also contains an analysis of the performance management practical implementation in Tesco Stores a.s. company, characterization of particular parts of the process and procedures taking place within the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM445

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Hana Mohelská
  • Oponent: Marcela Sokolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management