Bc. Monika Poliaková

Diplomová práce

Regulace reklamy humánních léčivých přípravků v ČR a SR

Advertising regulation of human medicinal products in the Czech republic and Slovak republic
Anotace:
Práce se věnuje regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky. V práci analyzuji platnou legislativu Evropské unie, České republiky a Slovenské republiky. Porovnávám způsob transpozice evropské legislativy týkající se regulace reklamy na humánní léčivé přípravky do legislativy České a Slovenské republiky
Abstract:
The thesis deals with the regulation of advertising of human medicinal products. In thesis I analyze the valid legislation of the European Union, the Czech Republic and Slovak Republic. I compare the method of transposition of European legislation concerning the regulation of advertising of human medicinal products to the legislation of the Czech and Slovak Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace