Mgr. Blanka Maňáková

Bakalářská práce

Kovy a jejich biodostupnost

Metals and their bioavailability
Anotace:
Práce je zaměřena na stanovení arsenu a fosforu ve vzorcích čistírenských kalů. Pro stanovení celkového a extrahovatelného podílu arsenu i fosforu byla využita metoda ICP-MS. Biodostupné podíly byly modelovány extrakcí vzorku do tří činidel, která se často používají k hodnocení půd. Toxicita, biodostupnost i mobilita jednotlivých specií arsenu se liší, proto provedeme stanovení těchto specií metodou …více
Abstract:
This thesis is focused on the determination of arsenic and phosphorus in samples of sewage sludges. ICP-MS was used for determination of arsenic and phosphorus in extractable and total contents. Three extraction agents, which are often used in soil evalution, were tested for the determination of extractable contents. Toxicity, bioavailability and mobility of arsenic species are different, therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Machát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta