Bc. Aneta Lockerová

Diplomová práce

Zaměstnanost v ČR a její sociálně-ekonomické souvislosti

Employment and Its Socio-Economic Context in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce na téma „Zaměstnanost v ČR a její sociálně-ekonomické souvislosti“ je souhrnná analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR. Práce je uvedena teoretickou stránkou oboru a definuje základní pojmy, které souvisejí s trhem práce a hospodářským vývojem. V praktické části je vytvořena detailní analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v časové řadě v letech 2008–2017. Cílem …více
Abstract:
The thesis subject entitled “Employment and Its Socio-Economic Context in the Czech Republic” is an overall analysis of the employment and unemployment in the Czech Republic. The thesis has a theoretical part describing the field and defining fundamental concepts that are related to the labour market and economic development. A practical part of the thesis includes a detailed analysis of the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní