Bc. Pavla Nováková

Master's thesis

Komponentně orientované webové rámce

Component Web Frameworks
Abstract:
Práce se zabývá komponentně orientovanými webovými rámci v prostředí Java Platform, Enterprise Edition. Přináší přehled používaných komponentně orientovaných webových rámců a seznamuje s jejich základními principy. Rámce Tapestry, JavaServer Faces, Wicket, Click a klasický rámec Struts srovnává podle snadnosti použití z pohledu návrháře, webdesignéra a programátora webové aplikace a shrnuje, jaké jsou …more
Abstract:
Thesis focuses on component oriented web frameworks on Java Platform, Enterprice Edition. It provides an overview of component oriented frameworks and introduces their basic principles. Frameworks Tapestry, JavaServer Faces, Wicket, Click and classic Framework Struts are compared according to ease of use from wedesigner, programmator and appplication designer perspective. It also summarizes responsibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics