Bc. Marek Cícha

Diplomová práce

Organizační kultura a organizační chování v malých a středních podnicích

Organisational Culture and Organisational Behaviour in Small and Medium-Sized Enterprises
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky organizační kultury a organizačního chování v malých a středních podnicích provést analýzu organizační kultury a organizačního chování v konkrétních podnicích a navrhnout opatření na jejich efektivnější budoucí fungování v této oblasti. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_02 …více
Abstract:
The aim of the thesis is based on the theoretical background issues of organizational culture and organizational behavior in small and medium-sized enterprises to analyze organizational culture and organizational behavior in these companies and suggest measures for their effective functioning of the future in this area. The thesis is a part of a research project analysis of the STING ACADEMY named …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Dřínovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting