Veronika Liebová

Diplomová práce

Optimalizace procesů a návrh implementace přijatých změn ve vybrané firmě

Anotace:
Práce se zabývá optimalizací firemních procesů v závislosti na zavádění nového informačního systému do infrastruktury organizace. V práci je věnován důraz na vysvětlení problematiky analýzy vnitřního prostředí organizace a analýzy firemních procesů. Jsou rozebrána specifika analýzy procesů z hlediska vytvoření nového informačního systému a také specifika řízení změn spojených s inovacemi z oblasti …více
Abstract:
This thesis is concerned with optimization of organizational processes depending on implementation of new information system into organizational infrastructure. Thesis pays attention to explanation of analysis of internal organizational environment. There are described the specifications of process analysis for a purpose of development of new information software and specifications of change management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/3e59jj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty