Lenka Blahoutová

Diplomová práce

Sociální sítě a jejich role v ORM restaurací

Social Networks and their Role in Online Restaurant Reputation Management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem sociálních sítí z hlediska jejich možného vlivu na online reputation management stravovacích zařízení typu restaurace. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální, neboť stále více subjektů v cestovním ruchu využívá k propagaci a komunikaci s veřejností sociální sítě. Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv sociálních sítí na reputaci vybraných stravovacích …více
Abstract:
The master's thesis studies the topic of social networks in terms of their possible influence on the online reputation management of restaurants. This issue is very up to date, as more and more facilities in the tourism industry use social networks for promotion and communication with the public. The aim of this thesis is to evaluate the influence of social networks on the reputation of selected restaurants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2023
  • Vedoucí: Zuzana Kvítková
  • Oponent: Martin Vaško

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89284