Michal KUREJ

Diplomová práce

Proces s protistátní skupinou "Benedikt a spol." - příspěvek do mozaiky soudní perzekuce let 1953 - 1959 na Ústecku

The process with subversive group "Benedikt and companions" - contribution to the mosaic of judicial persecution during the years 1953 - 1959 in the Usti region
Anotace:
Diplomová práce pojednává o politickém procesu s protistátní skupinou "Benedikt a spol.", který vyvrcholil ve dnech od 23. do 25. března roku 1953 před Krajským soudem Ústí nad Labem a jehož výsledkem bylo odsouzení patnácti lidí k trestům odnětí svobody v sazbě od čtyř do dvaceti pěti let. Trestná činnost pěti odsouzených byla dokonce kvalifikována za velezradu, možné tresty se tak dotýkaly hranice …více
Abstract:
The thesis discusses about the political process with the subversive group "Benedict et al.," which culminated on 23 to 25 March 1953 before the Regional Court in Ústí nad Labem and that resulted in the conviction of fifteen people to prison terms ranging between four and twenty-five years. Criminal activity of five of them was even regarded as treason, possible punishments touched the border of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUREJ, Michal. Proces s protistátní skupinou "Benedikt a spol." - příspěvek do mozaiky soudní perzekuce let 1953 - 1959 na Ústecku. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta