Alice Sušňová

Bakalářská práce

Depreciation policy of the accounting unit

Odpisová politika ve vybrané účetní jednotce
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Teoretická část popisuje dlouhodobý hmotný majetek a obzvláště aplikaci vhodných metod pro vyjádření jeho opotřebení. Práce je zaměřena zejména na účetní odpisování majetku. Praktická část práce je věnována aplikaci vhodných metod ve vybrané účetní jednotce, kde je analyzován odpisový plán na skupině vybraných typických zástupců …více
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on the accounting depreciations of fixed assets. The theoretical part consists of description of the fixed assets (especially long tangible assets) and especially its wear and the ways of calculating accounting depreciations. The practical part is focused on selected entity. There is evaluated suitability of depreciations methods on chosen examples. There are applied …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta