Bc. Vladimír CHALUPA

Diplomová práce

Hluboké gravitační porušení příkrovových trosek ? příkladová studie Palkovické hůrky (Podbeskydská pahorkatina)

Deep gravitational disruption of klippe structures ? a case study of Palkovické hůrky hills (Podbeskydská pahorkatina upland)
Anotace:
Studovanou oblastí je příkrovová troska Palkovických hůrek. Reliéf je silně ovlivněn sesuvy. Na základě výsledků předchozích prací byla vyslovena hypotéza o komplexním hluboce založeném gravitačním rozpadu masivu Palkovických hůrek. Cílem předkládané práce je verifikovat tuto hypotézu a určit hlavní predispoziční faktory gravitačního porušení. Podloží studované oblasti budované mechanicky odlišnými …více
Abstract:
The studied area is the klippe of Palkovické hůrky hills. Its relief is strongly affected by landslides. Based on the results of previous studies the main hypothesis about complex deep seated gravitational disruption of Palkovické hůrky hills was enounced. The aim of presented study is to verify the hypothesis and determine main controlling factors of gravitational disruption. Subsurface of studied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHALUPA, Vladimír. Hluboké gravitační porušení příkrovových trosek ? příkladová studie Palkovické hůrky (Podbeskydská pahorkatina). Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta