Tereza KRÁLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Geomorfologická, strukturní a geofyzikální analýza hlubokého gravitačního porušení masivu Smrku v Moravskoslezských Beskydech

Geomorphic, structural and geophysical analysis of deep-seated gravitational deformation of the Smrk Mt. in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Anotace:
Gravitační extenze a následné rozpadání masivu jsou běžnými problémy ve vrcholových partiích vysokohorských hřbetů. Zkoumanou oblastí je hora Smrk (1276 m), která se nachází ve Vnějších Západních Karpatech konkrétně v Moravskoslezských Beskydech. Z LiDARových dat je zjevné, že kolmo na hřbetnici hory prochází hluboká svahová deformace, která není obvyklá. Hlavním cílem této práce je nasbírat a zhodnotit …více
Abstract:
Disruption of mountain ridge as a result of gravitational extension is common phenomena on culmination part on high seated mountains massifs. The study area is mountain Smrk (1276 m) which is situated in Outer Western Carpathians especially in Moravskoslezské Beskydy Mts. LIDAR topographic data reveal 2 km long scarp associated with deep-seated gravitational slope deformation cross-cutting the mountain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLÍKOVÁ, Tereza. Geomorfologická, strukturní a geofyzikální analýza hlubokého gravitačního porušení masivu Smrku v Moravskoslezských Beskydech. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta