Theses 

Procesní řízení a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku – Ing. Martina Murínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Ing. Martina Murínová

Diplomová práce

Procesní řízení a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku

Business process management and company competitiveness

Abstract: The subject of this Diploma thesis is a strategic analysis of a chosen enterprise with a business process management and defining its competitiveness. The theoretical part describes a definition of various concepts and analysis with the use of literature. A knowledge acquired in the theoretical part is used for a creation of a particular strategic analysis in the practical part. It also includes the identification of key factors of the business process management in the enterprise, a recognition of its competitiveness and proposals for individual recommendations. The practical part is applied in CRT-ELECTRONIC, spol. s r.o. Or. Lesná.

Abstract: Predmetom tejto diplomovej práce je strategická analýza vybraného procesne riadeného podniku a definovanie jeho konkurenčnej schopnosti. Teoretická časť sa venuje vymedzeniu jednotlivých pojmov a analýz s využitím odbornej literatúry. V praktickej časti sú teoretické poznatky aplikované na tvorbu konkrétnej strategickej analýzy. Zahrňuje tiež identifikáciu kľúčových prvkov procesného riadenia v podniku, rozoznanie jeho konkurenčnej schopnosti a návrhy jednotlivých odporúčaní. Praktická časť je aplikovaná v spoločnosti CRT-ELECTRONIC, spol. s r.o. Or. Lesná.

Klíčová slova: procesné riadenie, stratégia, strategická analýza, konkurencieschopnosť, konkurenčná výhoda, vonkajšie a vnútorné prostredie podniku, Business Process Management, Strategy, Strategic Analysis, Competitiveness, Competitive Advantage, External and Internal Environment of an Enterprise

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:01, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz