Veronika MALAČOVÁ

Bachelor's thesis

Ochrana práv osob s roztroušenou sklerózou v rámci poskytování služby odborné sociální poradenství

Law protection of people with multiple sclerosis in social counselling
Abstract:
Cílem práce je analýza ochrany práv osob s roztroušenou sklerózou v rámci poskytování sociální služby odborné sociální poradenství v organizaci Unie Roska a návrh opatření k jejich zkvalitnění. Práce je založena na zhodnocení současného stavu poskytování sociální služby. Kvalitativní výzkum je zaměřen na rozhovory s klienty sociální služby, vedoucím organizace a inspektorem kvality sociálních služeb …more
Abstract:
The goal of this project is the analysis of law protection of people with multiple sclerosis in social counselling in Unie Roska and scheme of arrangements which causes their improvements. The project is based on evaluation of supplying the social service at present. The research of quality is focused on interwiev with clients of social service, director of the institution and inspector for quality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2010
  • Supervisor: PaedDr. Vladimír Šik

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALAČOVÁ, Veronika. Ochrana práv osob s roztroušenou sklerózou v rámci poskytování služby odborné sociální poradenství. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická