Bc. Veronika Smolková

Bakalářská práce

Společná politika Severní dimenze: Partnerství pro životní prostředí

The Northern Dimension joint policy: Environmental Partnership
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje regionální spolupráci v rámci společné politiky Severní dimenze, především pak jejímu sektorovému Partnerství pro životní prostředí. Severní dimenze představuje velmi specifickou platformu kooperace, díky čemuž je mnohdy považována za poměrně unikátní příklad regionální integrace mezi Evropskou unií a třetími zeměmi. Práce je zaměřena na analýzu konkrétních přínosů a …více
Abstract:
This thesis is dedicated to regional cooperation within the joint policy of the Northern Dimension with the emphasis on the Northern Dimension Environmental Partnership. The Northern Dimension constitutes a very specific platform of cooperation and generally this policy is regarded as a unique model of regional integration between the European Union and third countries. The main focus of this paper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií