Dagmar DUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Kompetence začínajícího pedagoga v MŠ

Competence of novice teacher in kindergarten
Anotace:
V bakalářské práci s názvem Kompetence začínajícího pedagoga v MŠ se zabývám problematikou uvádění začínajících učitelů do praxe ve východočeském regionu. Zajímalo mne, zda ředitelé v předškolním zařízení využívají plán pro uvádění do praxe, přesto, že dokument není legislativně ukotven. Zda využívají uvádějícího učitele k rozvoji profesních kompetencí u začínajících absolventů pedagogických škol. …více
Abstract:
In the bachelor thesis with title "Competency of beginning teacher in kindergarten" I solve an issue of presenting beginning teacher into practice in Eastern region. I wondered if the directors of preschools use plan for the presenting into the practice in spite of this document does not exist in our legislation. They use the teacher to develop his/her professional competency at beginning graduates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Podpera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUŠKOVÁ, Dagmar. Kompetence začínajícího pedagoga v MŠ. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/