Mgr. Veronika Gregušová

Bakalářská práce

China in Ghana: Case Study of Ghana in the Scope of Neo-colonialism

China in Ghana: Case Study of Ghana in the Scope of Neo-colonialism
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je aplikovat teorii neokolonialismu na angažovanost Číny v Ghaně od roku 2000. Práce je rozdělená do tří částí. První část se zabývá teorií neokolonialismu a ekonomickými, politickými, vojenskými a kulturními kontrolními mechanismy. Následně je analyzována angažovanost Číny v Africe z historické i současné perspektivy. Tato práce si klade za cíl především zjistit, zdali …více
Abstract:
The aim of the thesis is to apply the theory of neo-colonialism on the involvement of China in Ghana since 2000. The thesis is divided into three sections. The first section describes the theory of neo-colonialism and the mechanisms of economic, political, military and cultural control. Subsequently, the Chinese engagement in Africa is analysed from historical and contemporary perspectives. The aim …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Polišenský
  • Oponent: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Mezinárodní vztahy