Ing. Svatopluk Fryml

Diplomová práce

Organizační a procesní nastavení odvolacích řízení ve Finanční správě ČR

Organizational and Procedural Settings of Appeal Procedures in the Financial Administration of the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku odvolacích řízení v rámci Finanční správy České republiky jako nástroje zajištění případného přezkoumání správních rozhodnutí, tj. ochrany zákonnosti a ochrany práv subjektů. V první kapitole je rozebráno procesní nastavení tohoto opravného prostředku vč. příslušných srovnání s jinými právními úpravami. Druhá kapitola je pak věnována organizační stránce …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of appeal proceedings within the Financial Administration of the Czech Republic as a means of ensuring the possible review of administrative decisions, ie the protection of the lawfulness and the protection of the rights of subjects. The first chapter analyzes the process of this remedy, incl. relevant comparisons with other legislation. The second chapter is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta