Bc. Petra Špičáková

Diplomová práce

Projekt inovace systému zaměstnaneckých benefitů na Odvolacím finančním ředitelství

Project of Innovation of the System of Employee Benefits at the Appellate Financial Directorate
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce se zabývá zaměstnaneckými benefity v kontextu řízení lidských zdrojů a odměňování zaměstnanců. Dále řeší specifika zaměstnaneckých benefitů ve veřejné správě a aktuální trendy. Praktická část práce se věnuje systému zaměstnaneckých benefitů Odvolacího finančního ředitelství. Analytická část práce se zaměřuje …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on employee benefit issues. Theoretical part of this thesis deals with employee benefits in regards of human resource management and employee remuneration. Specifics of public administration employee benefits and current trends in this field are also discussed. Practical part of the thesis is then focused on benefits of Appellate Finencial Directorate employees. In analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Janka Vydrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špičáková, Petra. Projekt inovace systému zaměstnaneckých benefitů na Odvolacím finančním ředitelství. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe