Jiří CÍSLER

Bachelor's thesis

Odsun německého obyvatelstva 1945

Author posters - Expatriation of the german inhabitants 1945
Abstract:
Soubor jedenácti plakátů B1 (707×1000mm) s edukačním přesahem a brožura na téma Odsun německého obyvatelstva 1945. Chci ukázat jak byl odsun organizován, proveden, jak náš stát zasahoval do života lidí s kterými se rozhodl rozejít.
Abstract:
Series of idea posters (11x 100x70mm) concering one of the most controversial events in modern Czech history: Expatriation of the German population after the World War II. I wanted to show how the events were orchestrated, legally founded, how our republic impacted the lives of the minority, that was decided to be moved out of country. In a space of a little over a Year the entire German minority, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. akademický malíř František Steker

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CÍSLER, Jiří. Odsun německého obyvatelstva 1945. Plzeň, 2018. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/