Bc. Adéla DOBIÁŠOVÁ

Diplomová práce

Kulturní zájmy a aktivity posledních Rožmberků (1535 - 1611)

Cultural interests and activities of the last Rožmberks (1535 - 1611)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na kulturní přínos posledních dvou Rožmberků, Viléma z Rožmberka a Petra Voka z Rožmberka, české kultuře. Práce se nejprve zaměřuje na jejich životní osudy, které formovaly jejich kulturní zájmy. Dále mapuje jednotlivé kulturní oblasti, ve kterých je jejich přínos zaznamenán. Jedná se o oblast stavitelství, kde jsou zachyceny proměny rožmberských sídel v Českém Krumlově …více
Abstract:
The thesis is focused on the cultural contribution of the last two Rosenbergs, Wilhelm von Rosenberg and Peter Wok von Rosenberg, to Czech culture. The thesis first focuses on their life stories that shaped their cultural interests. Furthermore, it maps the individual cultural areas in which their contribution is recorded. It is a architecture area where the changes of the Rosenberg mansions in Český …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBIÁŠOVÁ, Adéla. Kulturní zájmy a aktivity posledních Rožmberků (1535 - 1611). Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/