Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Disertační práce

Organizační spravedlnost, pracovní motivace a jejich vztah ke konkurenceschopnosti podniku.

Organizational justice, work motivation and their relationship to the corporate competitiveness.
Anotace:
Cílem předkládané práce je na zkoumaném vzorku podniků prokázat, že spravedlivé pracovní prostředí souvisí s pracovní motivací zaměstnanců a že pracovní motivace je jedním z faktorů výkonnosti podniku. Předpokladem práce je, že pokud zaměstnanci vnímají podnikové prostředí jako spravedlivé, mělo by je to motivovat k vyšším výkonům a k chování přesahujícím formální náplň jejich pracovní pozice, což …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to prove that fair working environment has an impact on the motivation of employees, and that work motivation is one of the factors of competitiveness. The assumption is that when employees perceive the organization environment as fair, they should be motivated to higher performance and to the behaviour exceeding formal scope of their job, which should contribute to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc., prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta