Theses 

Faktory pracovní motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců vybrané společnosti – Bc. Petr Kubíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Kubíček

Diplomová práce

Faktory pracovní motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců vybrané společnosti

Work motivation factors and work satisfaction of employees in the chosen company

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti. Teoretická část je rešerší na téma motivace, faktorů motivace a blíže pracovní motivaci. Podobně jako tématu motivace se teoretická část práce zaobírá pracovní spokojenosti a jejími dílčími faktory. Empirická část prostřednictvím standardizovaného dotazníku se snaží zodpovědět výzkumnou otázku: Jak zaměstnanci vybrané společnosti subjektivně hodnotí míru pracovní spokojenosti a vybrané motivační faktory. Na základě dotazníkového šetření bylo možné zhodnotit výsledky a podrobněji je zhodnotit v jednotlivých modulech empirické části. Vzhledem ke zkoumanému vzorku není možné výsledky práce zobecnit, slouží pouze jako doporučení pro management vybrané společnosti.

Abstract: This master's thesis is focused on motivation and job satisfaction of employees selected companies. The theoretical part of the background research on the topic of motivation, motivation factors and further work motivation. Like the topic of motivation, the theoretical part of the thesis deals with job satisfaction and its sub- factors. The empirical part through a standardized questionnaire seeks to answer the question: How employees selected companies subjectively assesses the level of job satisfaction and selected motivational factors. Based on the survey results can be assessed and evaluated in more detail the different modules of the empirical part. Due to the analysis of the sample is not possible to generalize the results of the work, only serve as recommendations for the management of the selected company.

Klíčová slova: motivace, pracovní motivace, faktory motivace, spokojenost, pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:39, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz