Bc. Petr Kubíček

Diplomová práce

Faktory pracovní motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců vybrané společnosti

Work motivation factors and work satisfaction of employees in the chosen company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti. Teoretická část je rešerší na téma motivace, faktorů motivace a blíže pracovní motivaci. Podobně jako tématu motivace se teoretická část práce zaobírá pracovní spokojenosti a jejími dílčími faktory. Empirická část prostřednictvím standardizovaného dotazníku se snaží zodpovědět výzkumnou otázku …více
Abstract:
This master's thesis is focused on motivation and job satisfaction of employees selected companies. The theoretical part of the background research on the topic of motivation, motivation factors and further work motivation. Like the topic of motivation, the theoretical part of the thesis deals with job satisfaction and its sub- factors. The empirical part through a standardized questionnaire seeks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií