Bc. Lucie Kroutilová

Diplomová práce

Mikroorganismy v biopotravinách a sledování různých vlivů při výrobě "raw" potravin

Microorganisms in organic food and monitoring influences in the production of raw foods
Anotace:
Tato práce se zabývá výskytem mikroorganismů v biopotravinách a minimálně tepelně opracovaných potravinách. V teoretické části jsou popsány alternativní směry výživy se zaměřením na vitariánství a biopotraviny. Dále jsou popsány suroviny použité na výrobu sušenek a skupiny mikroorganismů, které byly v práci stanovovány. V experimentální části je popsána výroba jednotlivých variant "raw" sušenek a provedení …více
Abstract:
The thesis is focuses on the presence of microorganisms in organic food and in minimally heat-processed food. In theoretical part there is a description of alternative ways of nutrition with focus on vitarianism and organic food consumption. Next part described raw materials used for cookies samples and after that there are described groups of microorganisms which were determinated in thesis. Experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Iveta Brožková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kroutilová, Lucie. Mikroorganismy v biopotravinách a sledování různých vlivů při výrobě "raw" potravin. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin