Bc. Markéta Kabátová

Bakalářská práce

Spánek a syndrom vyhoření u farmaceutů a farmaceutických asistentů

Sleep and burnout syndrome in pharmacists and pharmacy technicians
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá vztahem syndromu vyhoření a kvality spánku u farmaceutů a farmaceutických asistentů. V první části jsou shrnuta teoretická východiska pro zakotvení pojmu syndromu vyhoření a kvality spánku. Cílem práce je prozkoumat vztah mezi subjektivně vnímanou kvalitou spánku a syndromem vyhoření u farmaceutů a farmaceutických asistentů. Toho je docíleno kvantitativně pomocí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the relationship between the burnout syndrome and sleep quality in pharmacists and pharmacy technicians. The first part summarises the theoretical background to clarify the concept of burnout and sleep quality. The aim of this study is to explore the relationship between subjectively perceived sleep quality and burnout syndrome in pharmacists and pharmacy technicians …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Hummel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie