Bc. Martin Řičař

Bakalářská práce

Rizika a specifika syndromu vyhoření u příslušníků Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru České Republiky

Risks and specifics of burnout syndrom by members of Regional operational and informational center of Fire Rescue Service in Czech Republic
Anotace:
Souhrn: Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u příslušníků Krajských operačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky. Teoretická část popisuje seznámení s pojmem, definici a historii pojmu a jeho příčiny, diagnostiku, příznaky a možnosti prevence. Dále představuje Hasičský záchranný sbor a popisuje také náplň služby u profese operátora tísňové linky 150/112 a operačního technika …více
Abstract:
Summary: The bachelor's work deals with burnout phenomenon among dispatchers on the local Firefighter line (150) and Emergency line (112) and operational technicians and officers in Regional Operational and Information Centres of the Fire Brigade in the Czech Republic. The theoretical part defines a burnout syndrome, its symptoms, stages, the difference between burnout and stress and shows ways of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta