Theses 

Mass customization as a business model: Business plan for online furniture company – Martin Žák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management

Martin Žák

Diplomová práce

Mass customization as a business model: Business plan for online furniture company

Masová kustomizace jako obchodní model: Business plán pro online nábytkovou společnost

Anotace: Cílem této diplomové práce je sepsat podnikatelský záměr pro online nábytkovou společnost zaměřující se na masovou kustomizaci a operující na českém a švýcarském trhu, dále analyzovat potenciál a životaschopnost této myšlenky and vypočítat finanční předpoklady společnosti. První část diplomové práce popisuje teoretický základ a je zaměřena na čtyři hlavní oblasti. První se dotýká Canvas modelu, Lean Canvas modelu a přístupu "lean startup". Druhá část popisuje jednotlivé části business plánu. Třetí oblast se zaměřuje na zkušenost zákazníka při nakupování online a nakonec je diskutován koncept masové kustomizace. Druhá praktická část diplomové práce popisuje business plán pro inovativní online nábytkovou společnost. Obchodní model společnosti je postaven na konceptu masové kustomizace a zaměřuje se na český a švýcarský trh. Cílem této části práce je ověřit obchodní model společnosti pomocí řádného průzkumu zákazníků, analyzovat tržní potenciál, vytvořit strategii firmy a zhodnotit životaschopnost myšlenky na základě finančního modelu.

Abstract: The goal of this thesis is to write a business plan for a mass customized online furniture company operating on Czech and Swiss market, analyse the potential and feasibility of this business idea and calculate the financial estimates of the business. The first part of the thesis describes the theoretical background and is focused on four main parts. First part tackles the topic of Canvas, Lean Canvas and lean startup approach. Second describes parts of the business plan. Thirdly the theoretical part focuses on the online customer experience and finally mass customization concept is discussed. The second part of this thesis is a practical business plan for an innovative online furniture company. The business model is built on the mass customization concept and targets Switzerland and Czech Republic. The goal of this part is to verify the business model by conducting a proper customer survey, analyse the market potential, develop the company strategy and asses its feasibility based on the financial model.

Klíčová slova: Masová kustomizace, Online nábytek, Business plán

Keywords: online furniture, mass customization, business plan

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Martin Lukeš
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46372


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:46, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz