Ing. Martin Křenek

Bakalářská práce

Ideologický marketing, propaganda a manipulace. Studie kampaně související s americkým radarem v Brdech

A Ideological marketing, publicity campaign and manipulation. A campaign study related to the American Radar in Brdy
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak se dá realita, tedy jedna konkrétní událost, popisovat několika způsoby a konstruovat tak realitu novou. Zda k této konstrukci v médiích dochází, budeme zjišťovat kvantitativní analýzou zveřejněných článků v českých médiích. Pokusíme se ukázat jak funkce médií, tedy informovat veřejnost, může přejít do konstruování nových realit až po vytvoření ideologického …více
Abstract:
The aim of this task is to show how is possible refer about reality (one real thing) by many ways and made using that a new reality. We will try to find by using quantitative analysis of public articles if media really makes such a constructions. We will try to show how media can changed and instead of predetermination inform public construct new reality becoming to ideological marketing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Hušek
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma