MUDr. Petr Janků, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza ST úseku fetálního EKG v intrapartální diagnostice hypoxie plodu u rizikových gravidit

ST waveform analysis of fetal ECG in intrapartal diagnostic of fetal hypoxia in case of risk pregnancies
Abstract:
ST analýza fetálního EKG (STAN) má u předčasných porodů a rizikových těhotenství podobné výsledky jako dosavadní způsoby monitorování pomocí KTG a IFPO. STAN nesnižuje výskyt císařských řezů a je vhodný ke kontinuálnímu intrapartálnímu monitorování rizikových a patologických gravidit.
Abstract:
ST analysis of fetal ECG has similar results in cases of premature deliveries and risk pregnancies as the existing ways of monitoring the CTG and IFPO. The usage of STAN does not reduce the incidence of cesarean sections, it is suitable to a continuous intrapartal monitoring of risk and pathological pregnancies.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 11. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 11. 2007
  • Supervisor: doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
General Medicine / Obstetrics and Gynaecology

Theses on a related topic