Mgr. Jan Kučera, Ph.D.

Disertační práce

Effect of hypoxia on embryonic stem cells

Effect of hypoxia on embryonic stem cells
Anotace:
Snížená hladina kyslíku (hypoxie) představuje důležitý faktor v regulaci kmenových buněk a hypoxií indukovaný faktor 1 (HIF-1) hraje nejvýznamnější roli v řízení buněčné odpovědi na hypoxii. Embryonální kmenové buňky (embryonic stem cells, ES buňky) jsou odvozeny z časného embrya, které se přirozeně nachází v hypoxickém prostředí, a jsou charakteristické svojí neomezenou proliferací a schopností diferencovat …více
Abstract:
Hypoxia is involved in the regulation of stem cells and hypoxia inducible factor 1 (HIF-1) is recognized as a master organizer of hypoxic response. Embryonic stem (ES) cells are derived from early embryos, which are developing in hypoxic environment, and characterized by unlimited proliferation and the capacity to differentiate into derivatives of all lineages. In this thesis, we analyzed outcome of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 4. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta