Bc. Lukáš Chrt

Master's thesis

Konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu

The competitive ability of the Czech manufacturing industry
Abstract:
Ústředním tématem této diplomové práce je konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu. Teoretická část práce se zabývá zahraničním obchodem, konkurenceschopností a průmyslovou a obchodní politikou ČR a EU. V praktické části se práce zaměřuje na konkurenceschopnost jednotlivých pilířů české ekonomiky a následně na konkurenceschopnost farmaceutického a automobilového průmyslu České republiky …more
Abstract:
The main theme of this thesis is the competitiveness of the Czech manufacturing industry. The theoretical part deals with foreign trade, overall competitiveness of the economy and industrial and trade policy of the Czech Republic and the EU. The practical part then focuses on the competitiveness of individual branches of the Czech economy with emphasis on pharmaceutical and automotive industry. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní