Kasi Viswanathan Puthucode Balakrishnan

Diplomová práce

Design ofcontrol system of manipulator for manufacturing system with Industry 4.0 conception

Design of control system of manipulator for manufacturing system with Industry 4.0 conception
Abstract:
This thesis supports the project of the department for teaching Industry 4.0. In this work, the construction of the manipulator - the robotic arm, which is part of the model of the production system with the concept of Industry 4.0, was made. The robot is one of the components that make up Internet things in the factory environment. With other elements it communicates via WIFI communication. It is …více
Abstract:
Tato práce podporuje projekt katedry pro výuku koncepce Průmysl 4.0. V této práci byla provedena konstrukce manipulátoru - robotického ramene, které je součástí modelu výrobního systému s koncepcí Průmyslu 4.0. Robot je jedním z komponent vytvářejících Internet věcí v prostředí továrny. S ostatními prvky komunikuje prostřednictvím WIFI komunikace. Je nutné zvolit vhodný návrh řízení robota, který je …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Votrubec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Puthucode Balakrishnan, Kasi Viswanathan. Design ofcontrol system of manipulator for manufacturing system with Industry 4.0 conception. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design