Bc. Lukáš Chrt

Master's thesis

Konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu

The competitive ability of the Czech manufacturing industry
Anotácia:
Ústředním tématem této diplomové práce je konkurenceschopnost českého zpracovatelského průmyslu. Teoretická část práce se zabývá zahraničním obchodem, konkurenceschopností a průmyslovou a obchodní politikou ČR a EU. V praktické části se práce zaměřuje na konkurenceschopnost jednotlivých pilířů české ekonomiky a následně na konkurenceschopnost farmaceutického a automobilového průmyslu České republiky …viac
Abstract:
The main theme of this thesis is the competitiveness of the Czech manufacturing industry. The theoretical part deals with foreign trade, overall competitiveness of the economy and industrial and trade policy of the Czech Republic and the EU. The practical part then focuses on the competitiveness of individual branches of the Czech economy with emphasis on pharmaceutical and automotive industry. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní