Bc. Vladimír Marek

Bakalářská práce

Základy programování CNC strojů - programování systémem Heidenhain.

Basic programming of CNC machines - Heidenhain programming system.
Anotace:
Anotace Cílem bakalářské práce je vytvořit výukový text, pro výuku programování a seřízení CNC frézovacího stroje vybaveného systémem Haidenhain. Teoretická část má za cíl zpracovat poznatky z prostudovaných zdrojů a provézt výběr nejvhodnějších vyučovacích metod pro praktickou výuku výše uvedeného tématu. Dílčím cílem mé závěrečné práce je zhodnotit a ověřit naplnění výukových cílů, vybranými vyučovacími …více
Abstract:
Annotation The aim of this work is to create an educational text for teaching programming and setting CNC milling machine fitted with a Haidenhain. The theoretical part aims to process information from studied sources and to perform a selection of the most appropriate teaching methods for the practical teaching of the above mentioned topic. A partial aim of my thesis is to evaluate and verify the fulfillment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování