Mgr. Alžběta Kaplová

Bakalářská práce

O biskupském hrádku v Mohelnici

About castle of bishops in Mohelnice
Anotace:
Bakalářská práce „O biskupském hrádku v Mohelnici“ pojednává o významné kulturní památce, která se nachází v nejstarším městě šumperského okresu Mohelnici, která patřila olomouckému biskupství. Nejdříve se práce věnuje důležitým okamžikům z historie města – prvním zmínkám, období Husitských válek, období reformace a době po třicetileté válce, kdy město zasáhlo několik zničujících ran v podobě válek …více
Abstract:
Bachelor's thesis " About castle of bishops in Mohelnice"deals with the important cultural monument, which is located in the oldest town in district of Šumperk - Mohelnice which is included in Olomouc bishopric. At the begining, the thesis is devoted to important moments in the history of the city - the first references, the Hussite Wars,the Reformation and the period after the Thirty Years' War, when …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Práce na příbuzné téma