Bc. Adam JAVORČÁK

Bakalářská práce

Šíření hluku v krajině {--} oblast dálnice D8 - Úžín {--} Chlumec

Noise propagation in a landscape {--} area D8 highway Uzin - Chlumec
Anotace:
Tématem práce je hluk a jeho šíření v krajině. V úvodní části je hluk obecně definován a z fyzikálního hlediska jsou zjednodušeně vysvětleny jeho vlastnosti a chování. Poté je hluk zhodnocen jako významný ekologický fenomén v krajině a jeho vliv na životní prostředí. Další části práce jsou věnovány metodice měření, postupu při měření a výzkumu hluku v České republice a zahraničí. Na základě definované …více
Abstract:
Subject matter of this bachelor is noise and its landscape propagation. At the opening part, there is noise definition in general and its characteristics and behaviour simply explained from physics angle. Then it's exaluated as important ecological phenomenum in landscape and its effect on living environment. Following parts of bachelor are dedicated to methodics and process of measurements and examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Raška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAVORČÁK, Adam. Šíření hluku v krajině {--} oblast dálnice D8 - Úžín {--} Chlumec. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta