Jan KAMARÝT

Bakalářská práce

Šíření akustického tlaku od statického zdroje zvuku

Transmission of sound pressure from a static source of sound
Anotace:
Pro měření akustického tlaku od statického zdroje zvuku jsem zvolil ovinovací stroj umístěný v bramborovém skladu Zemědělského družstva Čechtice. V bakalářské práci jsem se nejprve věnoval popisu tohoto ovinovacího stroje. Dále pak popisuji celý balící proces pro lepší představu činnosti stroje a pro představu vzniku akustických emisí kolem stroje. První část měření byla zaměřena na měření hladin akustického …více
Abstract:
I chosed a packing machine as a static source of the sound for my mesurement of sound pressure. The machine was located in a potato warehouse owned by Agricultural company of Čechtice. At the first time I described the packing machine and then I described the entire packing process for better imagination how this machine works and where were the acoustic emissins coming from. The first practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Šístková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAMARÝT, Jan. Šíření akustického tlaku od statického zdroje zvuku. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z1j2ke z1j2ke/2
19. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2015
Bulanova, L.
20. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.